Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Közösségi média
image_pdfimage_print
 • A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok , állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege
 • Tiszaigar Község Önkormányzata önként vállalt feladatai
 • Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlá sának átruház á sa esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonat kozó tájékoztatás, és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
 • A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költség vetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
 • A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilván tartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjt ött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
 • Tiszaigar Község döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a képviselő-testületi üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a képviselő-testület szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
 • A képviselő-testület nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
 • A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
 • A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
 • A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
 • A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>