Sajtóközlemény, tájékoztatás

Már majdnem százezer kérelem
Január 8. óta kérhetik a személyijövedelemadó-bevallás tervezetének postázását a NAV-
tól azok, akik nem regisztráltak az Ügyfélkapun. Az elmúlt három hétben csaknem
kilencvenezren, azaz naponta mintegy ötezren éltek ezzel a lehetőséggel és küldtek SMS-
t, levelet, nyomtatványt vagy űrlapot a NAV-nak vagy hívták a 1819-es Infóvonalat. A
papíralapú tervezet postázását március 19-éig lehet kérni.

További információk az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

2018_01_31_Már majdnem százezer kérelem

Felhívás

Felhívás

Felhívom a Tiszaigar Község Önkormányzatának közigazgatási területén lakó-, avagy tartózkodási hellyel rendelkező, bölcsődei ellátásra jogosult* gyermekek szüleit, illetve más törvényes képviselőit, hogy az ellátás biztosítására irányuló esetleges igényeiket az önkormányzat alábbi elérhetőségeinek bármelyikén legkésőbb 2017. április 15-éig Tiszaigar Község Polgármesteréhez címezve írásban jelezni szíveskedjenek.

Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal

5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

tiszaigarph@foldesinet.hu

*Gyermekek – bölcsődei elhelyezés formájában biztosított – napközbeni ellátása keretében életkornak megfelelő nappali felügyeletre, gondozásra, nevelésre, foglalkoztatásra, valamint étkeztetésre jogosult a húszhetesnél idősebb gyermek, amennyiben szülei, törvényes képviselői munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő program-, illetőleg képzésbeli részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatás, nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretei között vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányaik, esetleg 11betegségük miatt ellátásáról nem tudnak gondoskodni, továbbá a fejlődése érdekében folyamatos ellátásra szoruló, egyedülálló vagy időskorú személy nevelésében álló, illetve a szülő, törvényes képviselő szociális helyzetére tekintettel ellátásban nem részesülő gyermek, amennyiben

1. harmadik életévét
1.1. január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,
1.2. szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig;
2. óvodai nevelésre nem érett, negyedik életévének betöltését követő év augusztus 31;
3. sajátos nevelési igényű, a hatodik életéve betöltésének évében augusztus 31-éig.

A dokumentum letölthető innen:
http://news.tiszaigar.eu/kozerdeku-adatok/hirdetmenyek/

Felhívás!

melegedő

Tisztelt Lakosok!

A meteorológiai előrejelzések alapján a hétvégére rendkívül hideg idő várható a térségben. A közeledő fagy miatt szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek az ingatlanaikon található vízóra berendezéseikre, tegyék meg a szükséges intézkedéseket a fagyással járó károk (pl. csőtörés, elfagyás stb.) elkerülése érdekében! Ebben az időszakban kérem fokozottan figyeljenek állataikra! A szabadban tartott állatok itatóját rendszeresen ellenőrizzék, illetve intézkedjenek fajtájuknak megfelelő biztonságos elhelyezésükről. A hidegre való tekintettel az Önkormányzat melegedő helyet biztosít a szociális intézmény dolgozóinak segítségével ügyeleti rendszerben a lakosok számára a helyi szociális intézményben (5361 Tiszaigar, Rákóczi Ferenc utca 26.)

A melegedő ügyeleti ideje:

2017.01.06. Péntek

2017.01.07. Szombat

2017.01.08. Vasárnap

Kérem, amennyiben ingatlanán a fűtés ebben az időszakban nem megoldott és melegedni szeretne, jelezze az ügyeleti telefonszámon elérhető munkatársnak: +36(20)437-7789

Tiszaigar, 2017. január 5.

Szilágyi László sk.
polgármester