image_pdfimage_print

Tiszaörs és Tiszaigar Ivóvízminőség-javító projekt

uszt_2020_fejlec

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN, TÖBB MINT NEGYEDMILLIÁRD FORINT ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSBÓL VÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ BERUHÁZÁS KEZDŐDÖTT TISZAÖRSÖN ÉS TISZAIGARON
Tiszaörs és Tiszaigar Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2013. június 19-én pályázatot nyújtott be a “Tiszaörs és Tiszaigar Ivóvízminőség-javító projekt” megvalósítására. A benyújtott pályázat (KEOP-1.3.0/09-11-2013-0085) kedvező elbírálásban részesült melynek okirata 2014. február 3-án került aláírásra. A kivitelezési munkák megkezdődtek, a kivitelező a Sade Magyarország Kft.
A projekt tervezett befejezése: 2015. szeptember 30.

Kedvezményezett: Tiszaörs és Tiszaigar Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
A projekt elszámolható költsége: 313.090.000 Ft
Támogatás összege: 278.525.803
Támogatás mértéke: 88,960300%

A projekt célja
A projektben előirányzott ivóvízminőség-javító beavatkozás szükségességét elsősorban az emberi fogyasztására szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv alapozza meg, amely 1998 novemberében került kiadásra és 1998. december 25-én lépett hatályba. A Magyar Köztársaság és az Európai Közösség közötti, 1991-ben aláírt Európai Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvénnyel összhangban került sor az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló új 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet megalkotására. Ez a rendelet alapvetően változtatta meg a vízellátással kapcsolatos szabályozást. Az addigi vízminőségi szabványokat hatályon kívül helyezte, és az új követelményekhez igazodó szabályozást hozott létre.

Projekt rövid leírása
A Tiszaörs és Tiszaigar települések vízellátása a Tiszaörsön lévő vízműről történik, az igari törpevízmű 100 m-es kútját évekkel ezelőtt el is tömték. A vízmű jelenlegi kiépítettségében engedélyezett vízkitermelés: 100 m3/d. A szolgáltatott vizet mélyfúrású kutakból nyerik, az ammónia kivételével a vízminőség megfelelő.

Tiszaörsön a vízelosztó hálózati hossza 21,9 km, melyből 2,9 km bekötővezeték, Tiszaigaron a vízelosztó hálózati hossza 24,5 km, ebből 2,0 km bekötővezeték. Tiszaörs-Tiszaigar községek távvezetéke 2 db 3,2 km hosszú, változó átmérőjű vezeték. Tiszaörs-Fürdő vízellátása a Tiszaörs-Tiszaigar vízellátó rendszerből történik, a 65/2009 (III.31) Kormányrendelet szerinti kifogásolt vízszennyezők: ammónium, Na.

A település kútjai közül csak egynek a vízminősége és állapota kielégítő, ezért egy új kút fúrása, vagy meglévő felújítása mindenképpen szükséges a tartalék kút kialakítása miatt. A tervezett fogyasztási érték felvételekor figyelembe vették, hogy a települések jelenleg még csatornázhatatlanok. Ennek megoldása után fogyasztási szokások megváltozhat, a vízigény kismértékben megemelkedhet.

A várható vízminőség miatt a tervezett technológia:
Kút kitermelés- gáztalanítás – vegyszerbekérő, homogenizáló reaktor – vastalanító szűrő-törésponti klórozás-ammónium mentesítés – adszorpciós szűrő-nátrium mentesítés-2*100m3-es térszinti tároló-hálózatba termelés. A kivitelezést követelő teljes hálózat mosatás is tervezett.
A maximus 20% költségarány korlátnak megfelelő hálózatrekonstrukció keretében végvezetékek összekapcsolása, acél csővezetékek cseréje névleges PVC csőméretre, új szakaszoló csomópontok kiépítése hálózatmosatás érdekében tolózáraknával, új hálózat mosató csomópontok kiépítése szükséges.
Tiszaörs és Tiszaigar Ivóvízminőség-javító projekt
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0085

Kedvezményezett: Tiszaörs és Tiszaigar Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
A projekt elszámolható költsége: 313.090.000 Ft
Támogatás összege: 278.525.803
Támogatás mértéke: 88,960300%

Tiszaörs és Tiszaigar Községi Társulás pályázatot nyújtott be 2013. június 19-én a “Tiszaörs és Tiszaigar Ivóvízminőség-javító projekt” megvalósítására, melynek Támogatói okirata 2014. február 3-án került aláírásra. A benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült, az elektronikus építési naplók 2015. április 10-én megnyitásra kerültek, a kivitelezési munkák megkezdődtek. A projekt tervezett befejezése: 2015. szeptember 30.

A projekt célja
A projektben előirányzott ivóvízminőség-javító beavatkozás szükségességét elsősorban az emberi fogyasztására szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv alapozza meg, amely 1998 novemberében került kiadásra, és 1998. december 25-én lépett hatályba. A Magyar Köztársaság és az Európai Közösség közötti, 1991-ben aláírt Európai Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvénnyel összhangban került sor az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló új 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet megalkotására. Ez a rendelet alapvetően változtatta meg a vízellátással kapcsolatos szabályozást. Az addigi vízminőségi szabványokat hatályon kívül helyezte, és az új követelményekhez igazodó szabályozást hozott létre.

Projekt rövid leírása
A Tiszaörs és Tiszaigar települések vízellátása a Tiszaörsön lévő vízműről történik, az igari törpevízmű 100 m-es kútját évekkel ezelőtt el is tömték. A vízmű jelenlegi kiépítettségében engedélyezett víz kitermelés: 100 m3/d. A kiszolgáltatott vizet mélyfúrással kutakból nyerik, ammónia kivételével megfelelőek.

Tiszaörs: A vízelosztó hálózati hossza 21,9 km, melyből 2,9 km bekötővezeték. A gerincvezeték DN 80-100 mm átmérőjűek, zömében ac.anyagúak. A település szélein sok az ágvezeték.
Tiszaigar: A vízelosztó hálózati hossza 24,5 km, melyből 2,0 km bekötővezeték. A gerincvezeték DN 80-100-150-200 mm átmérőjűek, zömében ac. anyagúak. A település szélein néhány ágvezeték található.
Távvezeték: Tiszaörs-Tiszaigar községek távvezetéke 2 db 3,2 km hosszú, változó átmérőjű (NA, 80,100,150,200) vezeték, melyből az NA 80-NA 150-es páros üzemel.
Tiszaörs- Fürdő vízellátása Tiszaörs-Tiszaigar vízellátó rendszerből történik, 2 db 4,3 km hosszú DN 150 KM-PVC vezetéken. A 65/2009 (III.31) Kormányrendelet szerinti kifogásolt vízszennyezők: ammónium, Na.

A település kútjai közül csak egynek a vízminősége és állapota kielégítő, ezért egy új kút fúrása, vagy meglévő felújítása mindenképpen szükséges a tartalék kút kialakítása miatt.
Fentiek alapján a tervezendő kapacitást 100 m3/nap értékében határozzák meg.
A tervezett fogyasztási érték felvételekor figyelembe vették, hogy a települések jelenleg még csatornázhatatlanok. Ennek megoldása után fogyasztási szokások megváltoznak, a vízigény kis mértékben megemelkedik.

A várható vízminőség érdekében tervezett technológia
Kút kitermelés- gáztalanítás – vegyszerbekérő, homogenizáló reaktor – vastalanító szűrő-törésponti klórozás-ammónium mentesítés – adszorpciós szűrő-nátrium mentesítés-2*100m3-es térszinti tároló-hálózatba termelés. A kivitelezést követelő teljes hálózat mosatás is tervezett.
A max. 20% költségarány korlátnak megfelelő hálózatrekonstrukció keretében végvezetékek összekapcsolása, acél csővezetékek cseréje névleges PVC csőméretre, új szakaszoló csomópontok kiépítése hálózatmosatás érdekében tolózáraknával, új hálózat mosató csomópontok kiépítése szükséges.

 

Kedves Olvasó!
Írta: Kővári Anna
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tiszaörs és Tiszaigar Ivóvízminőség-javító projekt.

Tiszaörs és Tiszaigar Községi Társulás pályázatot nyújtott be 2013. június 19-én a “Tiszaörs és Tiszaigar Ivóvízminőség-javító projekt” megvalósítására, melynek Támogatói okirata 2014. február 3-án került aláírásra. A benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült, az elektronikus építési naplók 2015. április 10-én megnyitásra kerültek, a kivitelezési munkák megkezdődtek.

A projekt tervezett befejezése: 2015. szeptember 30.

Forrás: eufejlesztesek.hu