image_pdfimage_print

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

Rókák tavaszi veszettség elleni orális immunizálása céljából Tiszaigar teljes területére a csalétek vakcina kiszórásának időpontjától számított 21 napig, azaz:

2015. március 28-tól április 17-ig

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a Karcagi Járási Hivatal, Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala.

Adobe Reader programmal olvasható a teljes határozat PDF formátumban:

Határozat_ebzárlat és legeltetési tilalom elrendeléséről

Pályázati felhívás!

Ujvári Imre, Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás elnöke nevében és megbízásából Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére kiírt pályázati hirdetményt az alább csatolt PDF fájlban közzé teszem.
Szincsák István
aljegyző

Változik a szociális ellátás rendszere

Márciustól jelentősen átalakul Magyarországon a segélyezés rendszere. A segítségre szorulók változatlanul két helyről kérhetnek és kaphatnak szociális támogatást: a helyi önkormányzatoktól, illetve a járásoktól. A járásoknál jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők. A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki számára biztosítsanak egyfajta minimumot a túléléshez, ha nincs más jövedelme.

 A legfontosabb változás, hogy a rendszeres szociális segély megszűnik, helyette a foglalkoztatást helyettesítő támogatás állapítható meg, illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás kerül bevezetésre.

 Az egészségkárosodottak és a gyermekük felügyeletét megoldani nem tudók ugyanazon jogosultsági feltételek mellett részesülhetnek a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, mint a korábbi rendszeres szociális segélyben. A különbség csak annyi, hogy a továbbiakban nem a jegyző, hanem a járási hivatal állapítja meg az ellátást. A hatáskörváltással összefüggésben az ügyfeleknek nincs teendője, az új ellátásra való jogosultságukat a jegyzők február végéig hivatalból felülvizsgálják.

 Jelentős változás, hogy március 1-től az aktív korúak ellátását is a járási hivatalok állapítják meg a települési jegyzők helyett.A változások elsősorban azokat érintik, akik eddig önkormányzati rendelet alapján voltak jogosultak rendszeres szociális segélyre.

 A támogatást a kormányhivatal folyósítja lakcímre vagy folyószámlára, minden hónap 5. napjáig. Abban az esetben ha házipénztárból történt a kifizetés, akkor az érintettnek nyilatkoznia kell, hogy hová kéri a támogatást.

A kérelmek továbbra is benyújthatók a polgármesteri hivatalokban, továbbá a kormányablakoknál és a járási hivataloknál.

Kikerülnek a szociális ellátási rendszerből:

  •  rendszeres szociális segély
  • adósságkezelési szolgáltatást
  • lakásfenntartási támogatás
  • a méltányossági közgyógyellátás,
  • illetve a méltányossági ápolási díj


1. Az
állam által nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-jétől a járási hivatalok állapítják meg. Az e körbe tartozó ellátások a következők:

  •  aktív korúak ellátása: foglalkoztatást helyettesítő támogatás illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás; ( ez új elem)
  •  időskorúak járadéka, az ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj); a közgyógyellátás (alanyi és normatív alapú); és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága. (2013. január 1-jétől a járások intézték)

 

A támogatást központi költségvetési forrásból fizetik.

Az aktív korúak ellátása során megállapítható ellátás típusai – melyet az önkormányzatok folyósítanak – március 1-ig még a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltétel-rendszerében nem történik változás. A támogatás havi összege a 2014. évhez hasonlóan 22.800,- Ft. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek továbbra is a járási hivatal munkaügyi kirendeltségével kötelesek együttműködni, a felajánlott munkalehetőséget elfogadni.

A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában már nem lesz része a szociális ellátórendszernek. Helyébe egy új ellátási forma lép az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.

 Azok, akik március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyt kaptak, a jegyzőnek hivatalból 2015. február 28-ig felül kell vizsgálnia a jogosultságot.

A lakásfenntartási támogatás szabályai március 1-jétől kikerülnek a Szociális törvényből. Ezután a támogatás ebben a formában nem állapítható meg.

Az Önkormányzatok települési támogatás keretében adhatnak támogatást

A települési önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, amelyet helyi rendeletben szabályozhatnak.

A méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj szabályai tavasztól szintén kikerülnek a Szociális törvényből.

Az önkormányzatok települési támogatás keretében nyújthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez valamint a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.