image_pdfimage_print

SAJTÓKÖZLEMÉNY

széchenyi-2020

Házi komposztálás Tiszaigaron”

KEOP-6.2.0/A/11-2011-0194

Tiszaigar községben komposztálást népszerűsítő mintaprojekt valósult meg az Önkormányzat szervezésében.

A projekt során 250 db 1 m3-es felületkezelt tölgyfa komposztáló láda került ingyenesen kiosztásra a település lakosai részére.

Tiszaigar Községi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Program keretében (KEOP) meghirdetett „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek – A komponens” elnevezésű pályázati felhívásra. Az önkormányzat „ Házi komposztálás Tiszaigaron” című KEOP-6.2.0/A/11-2011-0194 szá­mú pályázaton 9 306 269 Ft Európai uniós vissza nem térítendő támogatást nyert, melyhez az 5 % önerőt saját maga biztosította, így a projekt bruttó össz­költ­sé­ge 9 796 073 Ft lett.

A projekt során az akcióhoz csatlakozó önkéntes tiszaigari, tiszafüredi, valamint nagyiváni lakosok, a házuk körül ke­let­ke­ző, biológiailag lebomló hulladékot helyezhetik el a pályázat keretében ki­osz­tás­ra került komposztáló­edé­nyekbe, és készíthetnek belőle házi komposztot. A kom­posztálási folyamatot, az eszközök használatát ingyenes csoport­fog­lal­ko­zá­sok keretében tanulhatták meg a résztvevők. A csoportfoglalkozásokhoz kapcsolódóan, a komposztálási ismereteket összefoglaló kiadványok kerültek átadásra a résztvevők számára.

Tiszaigar Községi Önkormányzat elkötelezett híve a környezetvédelem­nek, ki­e­melt szempont a településen, a lakosság kör­nye­zet­tudatos szem­léletformálása.

Jelen projekttel egyrészről széles célközönség számára történt meg a kom­posz­tá­ló ládák ingyenes kihelyezése, másrészről a házi komposztálás népszerűsítése egy­ben szemléletformálást is végrehajt, biztosítva ezzel a projekt fenntarthatóságát.

2015. | 02.| 17.
Tiszaigar Községi Önkormányzat

Tüdőszűrés Tiszaigaron

H I R D E T M É N Y

T Ü D Ő S Z Ű R É S R Ő L

A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház – Rendelőintézet Tüdőgondozó Intézete a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló  51 / 1997. (XII. 18.) NM rendelet alapján tüdőszűrési tervnek megfelelően Tiszaigar Község lakossága  részére 2015. évben tüdőszűrő vizsgálatot tart.

A tüdőszűrés helye:                Általános Iskola tornaterme

                                                5361 Tiszaigar, Petőfi út 10 – 12.

tüdőszűrés időpontja:             2015.  február  04.  (szerda)        12 30   -  16 30  óráig

                                                2015.  február  05.  (csütörtök)     8 30   -  12 00  óráig

 

A tüdőszűrő vizsgálatra a szűrésen megjelenő személynek magával kell vinnie a betegbiztosítási kártyáját, személyi okmányát  illetve lakcímkártyáját.

 

A betöltött 40 év fölötti lakosok esetében egy évben egyszeri alkalommal a tüdőszűrés ingyenes, ezért ajánlott e korosztály tagjainak a tüdőszűrésen való megjelenése ! A 40 év alatti személyek esetében a tüdőszűrés beutaló köteles.   A 40 év alatti lakosok szűréséhez beutaló szükséges, melyet üzemorvos vagy a háziorvos adhat ki, valamint a 40 év alatti lakosok szűrése térítésköteles, melynek összege 1. 700, – Ft, melyet a beutaló bemutatását követően a szűrővizsgálat helyszínén kapott csekken kellbefizetnie. A tavalyi évről megmaradt csekkek nem használhatóak fel ! A helyszínen szükség esetén számlát is tudnak kiállítani a tüdőszűrés költségéről.

A 18 év alatti lakosok szűréséhez szülői beleegyezés, az egyik szülő, gondviselő jelenléte szükséges.

Amennyiben a tüdőszűrésen megjelent személy kéri, a magával hozott megcímzett és bélyeggel ellátott boríték átadásával lehetőség van az eredmény postai úton történő megküldésére.

Tiszaigar, 2015. január 28.

 

/ :  Szincsák István : /

aljegyző