image_pdfimage_print

29 tonna brikett a Tiszaigari Általános Iskolának

Tiszaigar, 2013. október 16.

Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. ebben az évben is pályázatot írt ki a beváltott utalványokból készült papírbrikett elosztására. Az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek hét iskolájába – Zsadányba, Mozsgóra, Tarpára, Edelénybe, Pusztadobosra, Ózdra és Tiszaigarra – került a 100 tonnányi brikett.

Az iskola és az óvoda kis ünnepséggel készült a vendégek fogadására, akiket Szeléné Varga Marianna igazgató asszony köszöntött.

brikett31 brikett41 brikett51 brikett61

A társaság nevében az ajándékot Nagy Anna, az Erzsébet-program szóvivője adta át az iskolának. Először a programot mutatta be a jelenlévőknek, melyet Európában is egyedülállónak nevezett. A szóvivő elmondta, hogy az Erzsébet-program jóvoltából, eddig 260 ezer ember részesült támogatásban, ebből százezer gyermek. Ebből idén 50.000 gyermek vett részt Erzsébet-táborban. A program egyetlen fillér állami támogatásban nem részesül. (Az Erzsébet-programkeretében ellátott közfeladatok megvalósítását az Erzsébet-utalvány forgalmazásából származó pénzügyi eredmény biztosítja, központi költségvetési források bevonása nélkül.) Miután az Erzsébet-utalványokat beváltották, majd érvénytelenítették, sor került arra, hogy papírbrikettet készítsenek belőle. A 100 tonna fűtőanyagból 29 tonna került Tiszaigarra. Nagy Anna reményét fejezte ki, hogy ez a mennyiség az egész éves fűtést tudja biztosítani, és több százezres megtakarítást jelent az iskolának.

brikett71 brikett91

Dr. Kállai Mária kormánymegbízott azt emelte ki, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű települések között kiemelkedik Tiszaigar, ahol közfoglalkoztatásban, közösségfejlesztésben, településfejlesztésben példaértékű munka folyik. A brikettet az iskola fűtésére használják majd, és az így felszabaduló forrást egyéb hasznos feladatra, beszerzésre lehet majd fordítani.

Nagy Anna ezután – egy kiskosárban – jelképesen átadta a Zrt. ajándékát a település vezetőjének, Szilágyi Lászlónak.

brikett101 brikett121 brikett220 brikett21

Polgármester úr elmondta, hogy egy belügyminisztériumi pályázat keretében szerezték be a nagy tűzterű kazánokat. Erre a fűtési szezonra 27.000 szalmabálát készítettek el, ami szintén jelentős megtakarítást jelent a községnek. Szilágyi László büszke volt arra, hogy a 100 tonna brikett egy harmadát Tiszaigar kapta meg.

A hivatalos köszöntők után a tiszaigari óvodások és iskolások következtek, egy verses-zenés összeállítással köszöntötték a jelenlévőket.

A megjelent felnőtt vendégeket és gyermekeket köszöntötte a Tiszafüredi Tankerület oktatási referense, Jobbágyné Szalontai Irén is.

A jelenlévők ezután megtekintették az iskola kazánházát, ahol majd a brikettet felhasználják, illetve jelen lehettek, amikor a 29 tonnányi szállítmányt elhelyezték az iskola sportpályáján.

Az eseményről készült összefoglalót a Főnix Tv október 23-i adásában láthatják.

Forrás: fonixtvtiszafured.com

Megkezdődhet a tiszaigari református templom felújítása

Tiszaigar, 2013. október 5.

Először Tiszaigar polgármestere, Szilágyi László köszöntötte a megjelenteket, köztük Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztert és Varga Tibort, a Tiszafüredi Járási Hivatal vezetőjét. Elmondta, hogy ez az alkalom egy projektindító rendezvény is, amely után megkezdődhet a református templom felújítása. Ez az épület – a történelem folyamán – látott sok könnycseppet, esküvőt, keresztelőt és gyászt. Az idő vasfogai megrágták kívülről és belülről. A projekt befejezésekor – a következő esztendőben – nemcsak a felújítást tudják ünnepelni az egyházközség tagjai, hanem azt is, hogy a templom tornyát száz évvel ezelőtt emelték az épület mellé. Polgármester úr reméli, hogy a megszépült templom sok esküvőt és keresztelőt fog látni.

Az igehirdetés nagytiszteletű Beszterczey András esperes szolgálata volt, aki a 84. zsoltár sorait idézte a jelenlévőknek. A verssorok Kórah fiairól szóltak, akik templomőrök voltak. Bár mindannyian templomőrök vagyunk, de nem mi őrizzük a templomot, hanem ő őriz minket. Esperes úr ígérte, hogy igyekezni fog azon, hogy legyen a településnek saját, helyben lakó lelkésze.

Az igehirdetés után nagytiszteletű Nagy Béla lelkipásztor köszöntötte az istentiszteletre meghívott jeles vendégeket.

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter elmondta, hogy nagy örömmel jött Tiszaigarra, hiszen gyakran vezet erre az útja. Utalt a Darányi Ignác Tervre – melynek keretében a pályázat meghirdetésre került -, illetve arra a munkára, melyet Darányi Ignác, kiváló agrárpolitikus végzett. Miniszter úr jó munkát kívánt mindazoknak, akik a projektben közreműködni fognak.

A község lakóinak nevében egy verssel és egy kis muzsikával köszöntötték a jelenlévőket, majd a Tiszaigari Református Egyházközség tagjai szeretetvendégségbe hívták az istentisztelet résztvevőit.

Az eseményről készült összefoglalót a Főnix Tv október 9-i adásában láthatják.

forrás: http://fonixtvtiszafured.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1416%3Amegkezddhet-a-tiszaigari-reformatus-templom-felujitasa&catid=56&Itemid=186